Extended Tools

Extended Disc - Analiza Indywidualna

Analiza Indywidualna Extended DISC dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania respondenta, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Screenshot 2022-11-26 at 11.02.10
Odtwórz wideo
Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model nawiązuje do teorii Carla Gustava Junga i jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia. Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.
Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie. Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 15 lat w ponad 1 300 organizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć jak możesz wykorzystać narzędzia Extended Tools