Audyty Hotelowe

Audyty Hotelowe

Bo czasem "coś" nie działa!

Czasem potrzebujemy szerszej perspektywy. Spojrzenie profesjonalisty z poza organizacji pozwala skorzystać z dywersyfikacji doświadczeń i transferu wiedzy. Audyty w zależności od zakresu przeprowadzam sam lub przy udziale moich współpracowników – specjalistów różnych dziedzin hotelarstwa. To dzięki praktycznemu doświadczeniu, zdobywanemu w różnych hotelach, ja i mój zespół możemy identyfikować obszary do poprawy, analizować procesy i proponować usprawnienia. Pomagamy również nowym inwestorom dokonać oceny planowanej inwestycji. 

analysis-g912ed64e4_1280
magnifying-glass-gc29de4fd6_1280

1

audyty recepcji

Ocena działania recepcji, analiza zespołu, sprawdzenie standardów, przegląd dokumentacji, audyt procesów itd.  

2

Mystery Guest

Audyt typu tajemniczy gość. Sprawdzenie standardów, jakości i doświadczeń gości przez osobę zachowującą się jak typowy gość hotelu czy restauracji. W wyniku audytu otrzymujemy informacje zwrotną nie tylko o spełnieniu standardów ale również o odczuciach gościa . 

3

Audyt całościowy hotelu

Kompleksowa ocena pracy całego hotelu dokonywana przez grupę audytorów, specjalistów. Na podstawie raportu powstaje raport stanu faktycznego i rekomendacje usprawnień. 

4

audyt prawny i rodo

Ocena zgodności z prawem  dokumentów, umów i regulaminów wykorzystywanych w hotelu. Audyt dostosowania procedur i dokumentów do RODO

5

Audyt social mediów

Przegląd obecności hotelu w internecie i social mediach. Rekomendacja kierunków rozwoju i kampanii reklamowych.  

6

Audyt Revenue Managementu

Ocena polityki sprzedaży i kształtowania cen. Sprawdzenie kanałów sprzedaży i przygotowanie rekomendacji.

W. E. Deming

“In God we trust,

all others must bring data.”

Top view of businesswoman sitting at desk table checking financial accounting documents brainstorming management ideas. Manager working at company investment in startup corporate office
Serious young businessman writing at table in cafe with blurred business team sitting at table with laptop and working in background. Side view.
Group of business people working with laptop at meeting

Chcesz usłyszeć więcej ?